Dlaczego umowy zlecenia są korzystne dla pracodawców?

umowa-zleceniePracodawcy mają obecnie do wyboru kilka różnych form zatrudnienia pracowników, które można podzielić na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne, a mianowicie umowę o dzieło i umówię zlecenia. Dużym zainteresowaniem cieszy się w szczególności umowa zlecenia. Co pracodawca może dzięki niej zyskać?

Podstawowa różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia jest to, że umowy te są regulowane innymi przepisami. W przypadku umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia i o dzieło jest to kodeks cywilny, natomiast dla umowy o dzieło to kodeks pracy, zatem pracownik zatrudniony na umowie cywilnoprawnej nie ma takiej samej ochrony jak w przypadku umowy o pracę. Sytuacja wygląda też inaczej od strony pracodawcy, który może ponosić mniejsze koszty związane z zatrudnieniem, a także uzyskuje dodatkowe korzyści.

Podstawowe informacje dotyczące umowy zlecenia:

  • umowa zlecenia zobowiązuje przyjmującą zlecenie osobę do realizacji wskazanej czynności w zamian za świadczenie
  • wykonawca umowy zlecenia powinien wykonać ją z należytą starannością, ale nie jest odpowiedzialny za jej efekt
  • pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy wynikający z kodeksu, ale może on ustalić z zleceniodawcą jego okres
  • pracownikowi nie przysługuje urlop na żądanie
  • pracownik nie jest chroniony przez kodeks pracy przy zwolnieniu, dlatego nie ma okresu wypowiedzenia

Warto też wspomnieć, że od początku 2017 roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia – stawka godzinowa w umowach zlecenia wynosi co najmniej 13 złotych brutto, dlatego też pracodawcy muszą przygotować się w tym przypadku na dodatkowe koszty.

Od stycznia 2016 roku obowiązuje też oskładkowanie umów zlecenia. Należy odprowadzać ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne, gdy dojdzie do przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu równego płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Jednocześnie studenci do 26 roku życia nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

W razie dodatkowych pytań można zwrócić się do firmy SEKA (Seka.pl), która zajmuje się pomocą w dziedzinie kadr, płac i prawa pracy. Pełny zakres usług firmy jest zaprezentowany na stronie Seka.pl.

źródło: artykuł sponsorowany

Share