Czym jest coaching?

2536281262_9d202a0208_oCoaching to profesjonalna relacja, która pomaga ludziom osiągnąć niezwykłe wyniki w życiu, karierze, firmach, organizacjach – pomagając im zgłębiać różnicę między tym, gdzie są teraz, a tym, gdzie chcą być.

Coaching to profesjonalna relacja, która pomaga ludziom osiągnąć niezwykłe wyniki w życiu, karierze, firmach, organizacjach – pomagając im zgłębiać różnicę między tym, gdzie są teraz, a tym, gdzie chcą być. Coache współpracują z klientem, aby pomóc mu zaprojektować przyszłe działania, wydobyć własne siły i zasoby, w celu osiągnięcia doskonałości i realizowania założonych celów. Poprzez wypracowanie przejrzystości komunikacji coaching przenosi klienta ze sfery marazmu i zagubienia do działania, przyspieszając jego postępy, zapewniając zwiększoną koncentrację i świadomość wszystkich możliwości, jakie są w zasięgu ręki.

Patrick Williams, założyciel ILCT (Institute for Life Coach Training – Instytutu Treningu Coacha Życiowego) definiuje coaching jako potężny związek międzyludzki, w którym przeszkoleni trenerzy pomagają innym zaprojektować przyszłość, a nie uporać się z przeszłością. Trenerzy pomagają klientom w tworzeniu wizji i celów dla wszelkich aspektów ich życia oraz w tworzeniu strategii mających na celu osiągnięcie tych założeń. Trenerzy rozpoznają błyskotliwość każdego klienta i jego osobiste predyspozycje, które mają przyczynić się do odkrycia własnych rozwiązań pod warunkiem wsparcia, odpowiedzialności i bezwarunkowego, pozytywnego szacunku.

Według ICF – International Coach Federation (Międzynrodowej Federacji Coachingowej) coaching to uhonorowanie klienta, jako eksperta w jego własnym życiu i pracy; coach wierzy, że każdy klient jest twórczy i zaradny. Odpowiedzialność trenera polega na tym, aby:

– odkryć, wyjaśnić i dostosować się do tego, czego oczekuje klient,

– zachęcić do odkrycia siebie samego przez klienta,

– wykorzystać rozwiązania i strategie generowane przez klientów,

– utrzymywać klienta w poczuciu odpowiedzialności.

Ten proces pomaga klientom radykalnie poprawić swoje spojrzenie na pracę i życie, zwiększając ich możliwości, umiejętności przywódcze i uwalniając ich potencjał.

Geneza coachingu sięga bardzo dawnych czasów. W przeszłości w społeczeństwach zawsze istniały postaci ‘trenerów’; mógł to być kapłan miejski, szaman, starszy dziadek czy wujek lub inny mentor. Przed ewolucją programów szkoleniowych trenerów, coaching był terminem głównie stosowanym w sztuce (trenerzy głosowi, trenerzy dramaturgów), lekkoatletyce i świecie korporacyjnym. Wielu członków kadry kierowniczej zatrudniało konsultantów jako trenerów lub mentorów, dając im możliwość bezstronnego spojrzenia z zewnątrz na ich życie zawodowe i oczekując pomocy również w sferze osobistej.

Na rynku istnieje wiele firm oferujących szkolenia coachingowe, w szczególności dla przedsiębiorców. Jedną z wiodących poznańskich firm jest Am Biznes, z biurem na ulicy Jeżyckiej. Eksperci z Am Biznes specjalizują się w coachingu biznesowym, który opiera się na kompleksowej diagnozie mającej na celu znalezienie silnych i słabych stron dotychczasowego status quo firmy. Pomagają wskazać rozwiązania, które w najbardziej efektywny sposób wzmacniają i rozwijają określone aspekty funkcjonowania firmy.

Na coachingu nie opłaca się oszczędzać – to inwestycja, która przynosi natychmiastowe korzyści!

Źródło: Art. Sponsorowany.

Share