Czy mogę w spółce płacić tylko 15% podatku?

business-money-pink-coinsPrzepisy przewidują możliwość obniżenia stawki podatku CIT do 15%. Wielu podatników ma wątpliwości, czy takie prawo przysługuje prowadzonej przez nich spółce…

Przepisy przewidują możliwość obniżenia stawki podatku CIT do 15%. Wielu podatników ma wątpliwości, czy takie prawo przysługuje prowadzonej przez nich spółce. Najwięcej wątpliwości budzi opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza spółki komandytowej. Jaką stawkę można zastosować do przychodów tej spółki pochodzących z udziałów w spółce osobowej?

Kwestię wyjaśnia indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS dotycząca spółki z. o.o., która prowadzi nie tylko własną działalność, ale i jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a updop wskazuje, że należy ustalić, czy spółka z. o.o. posiada status małego podatnika.

Art. 4a pkt 10 updop precyzuje, że małym podatnikiem jest każdy podatnik, który osiąga przychody ze sprzedaży nie przekraczające kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro (w danym roku podatkowym). W przypadku spółki z. o.o. pod uwagę brane są wyłącznie przychody ze sprzedaży wygenerowane przez samą spółkę bez przychodów ze sprzedaży, która jest generowana przez inne podmioty, w których ta spółka ma udziały. W praktyce oznacza to, że status małego podatnika jest ustalany wyłącznie na podstawie przychodów ze sprzedaży własnej spółki z. o.o. bez sprzedaży spółki komandytowej, w której firma posiada udziały.

Dochody spółek osobowych (np. komandytowych) są przypisywane poszczególnym wspólnikom w zależności od posiadanych udziałów. Zysk wypracowany przez spółki osobowe nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym dla spółek, ale każdy wspólnik jest objęty podatkiem dochodowym, który dotyczy jego sytuacji.

W praktyce spółka z. o.o. posiadająca udziały w spółce komandytowej zapłaci więc podatek CIT według przysługującej jej stawki, a nie według ujednoliconej stawki dla spółek. Spółki, które posiadają statut małego podatnika CIT zapłacą 15% podatku.

Porady udzieliło biuro rachunkowe Gdynia Parakairon Sp. z.o.o.

Share