BPO (ang. Business Process Outsourcing)

BPO – ang. Business Process Outsourcing; 

Jak podaje WikipediaBPO jest rodzajem/gałęzią/podzbiorem outsourcingu, polegającym na powierzeniu firmie zewnętrznej określonych funkcji czy procesów biznesowych. Pozostają one w ścisłym powiązaniu z czynnościami wykonywanymi wewnątrz firmy. Początkowo BPO ściśle wiązał się z firmami produkcyjnymi. Na przykład Coca-Cola powierzała firmom zewnętrznym część swojej działalności związanej z łańcuchem dostaw. Obecnie pojęcia BPO używa się głównie do opisania outsourcingu usług. BPO dzieli się na usługi sprawowane przez firmy zewnętrzne, które wiążą się z zapleczem administracyjnym. Do nich zaliczyć można usługi kadrrowo – płacowe, usługi finansowe i księgowe oraz usługi związane z bezpośrednim kontaktem z klientem zlecającego BPO. Tutaj za przykład można podać telefoniczne biura obsługi klienta obsługiwane przez zewnętrzne firmy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w przypadku BPO najważniejszą kwestią są koszty. Zlecenie konkretnego procesu na zewnątrz powoduje, że zlecający nie musi wydatkować swoich funduszy na dany proces, a zarazem zyskuje, gdyż zleceniodawca ma zazwyczaj większą wiedzę oraz doświadczenie, a także kadry do obsługi procesu, który przyjmuje jako zlecenie. Dziś BPO to także rekrutacja pracowników do danej firmy przez zewnętrzne firmy poszukujące kadr, szeroko rozumiany marketing, prowadzenie usług związanych z budowaniem wizerunku firmy, czyli tzw. PR, a także usługi związane z audytem oraz kontrolingiem. Rosnące koszty prowadzenia przedsiębiorstw zmuszają do poszukiwania co raz to nowych rozwiązań ograniczających właśnie te koszty. Stąd również z terminem BPO należy powiązać terminy takie jak back-office i front-office.

Back-office to część procesów, która nie jest zauważalna przez klientów i wiąże się np. z odbieraniem telefonów, korespondencji, utrzymaniem serwerów, serwisem komputerów. Procesy te są możliwe do wykonywania w miejscu innym niż główna siedziba firmy, a co za tym idzie często są zlecane podwykonawcą w celu minimalizacji kosztów.

Front-office to nic innego jak procesy bezpośrednio związane z kontaktem z klientem. One również coraz częściej podlegają Outsourcingowi, a co za tym idzie zewnętrzne firmy zajmują się obsługą klientów czy też obsługują serwisy zewnętrzne dużych korporacji.

Źródło informacji: Wikipedia.

Share

Dodaj komentarz