Centrum Usług Wspólnych (GBS) Opla w Tychach

W obecności wiceprezes PAIiIZ Anny Polak-Kocińskiej oraz wiceprezesa Grupy Opel, Ulricha Schumachera 1 kwietnia 2015 r. otwarto nowe Centrum Usług Wspólnych w Tychach. Centrum będzie obsługiwać ponad 20 lokalnych jednostek firmy Opel/Vauxhall w Europie i stanie się miejscem pierwszego kontaktu dla pracowników we wszystkich sprawach kadrowo-płacowych. Będzie zajmowało się również zarządzaniem danymi, rozliczeniami delegacji oraz szkoleniami. Do tej pory w Centrum zatrudniono 90 konsultantów (docelowo będzie ich 120). Projekt był prowadzony przez PAIiIZ.

- Inwestycja potwierdza trend, który obserwujemy w PAIiIZ. Najwięcej z prowadzonych obecnie przez Agencję projektów pochodzi z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i motoryzacji - powiedziała wiceprezes Anna Polak-Kocińska.

W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli także: prezydent Tychów Andrzej Dziuba, dyrektor GM Manufacturing Poland Andrzej Korpak oraz dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Majchrzak.

- Bardzo cieszymy się z faktu, że General Motors rozszerza zakres swojej aktywności biznesowej w Polsce i nie ogranicza się do tradycyjnej działalności związanej z produkcją samochodów. Nowe centrum usług wspólnych oznacza nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu. To kolejny dowód głębokiego zaangażowania GM w Polsce oraz potwierdzenie, że dzięki wysiłkom Ministerstwa Gospodarki powstało środowisko przyjazne dla inwestorów - podkreślił Jerzy Majchrzak.

Ulrich Schumacher, wiceprezes Grupy Opel ds. personalnych i dyrektor ds. stosunków pracy dodał: -  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdołaliśmy skupić ważną część naszych usług na rzecz Europy właśnie w Polsce. Ta inwestycja to kolejny dowód potwierdzający ważną rolę, jaką odgrywa Polska w międzynarodowej sieci firmy Opel/Vauxhall.

Nowo otwarte Centrum Usług Wspólnych General Motors stanowi część GM Manufacturing Poland i znajduje się na terenie zakładu w Tychach. GM Manufacturing Poland zatrudnia obecnie 3 900 osób w trzech oddziałach: zakładzie produkującym samochody w Gliwicach, fabryce silników w Tychach oraz nowo otwartym Centrum Usług Wspólnych w Tychach. W drugiej połowie tego roku zakład w Gliwicach rozpocznie produkcję Opla Astry nowej generacji. Ponadto w zakładzie w Tychach produkowana będzie nowa rodzina silników.

Źródło: PAIiIZ

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do magazynowania.

 

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowegoInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

 

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z:

  • przeznaczenia obiektu,
  • sposobu użytkowania,
  • prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

2. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli prace takie są przewidywane (np. remont lub naprawa instalacji centralnego ogrzewania wymagające prac spawalniczych);

5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,

6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z jej treścią i przepisami przeciwpożarowymi.

 

Uwaga!

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w obiektach magazynowych może stanowić część instrukcji technologiczno-eksploatacyjnej.

Poszukujący pracy będą przebierać w ofertach

BPOPortal.pl logoRynek pracy ożywa – widać to nie tylko po liczbie ofert zatrudnienia, lecz także większej aktywności osób szukających pracy. I nie chodzi tu jedynie o bezrobotnych. Coraz częściej to osoby już pracujące przeglądają oferty i chcą znaleźć nowe, atrakcyjniejsze zajęcie.

Osoby poszukujące pracy zaczynają mieć decydujący głos na rynku. To dla pracodawców nie lada wyzwanie. „Szukający zatrudnienia nie będą się kierować tylko i wyłącznie wynagrodzeniem. Uwagę skupią również na marce pracodawcy i tym, co faktycznie ona za sobą niesie” – mówi serwisowi infoWire.pl Izabela Bartnicka z Grupy Pracuj.

Pracodawca będzie zmuszony bardziej dbać o swoich obecnych pracowników, jak również o komunikację podczas rekrutacji i to, co kandydaci z niej wynoszą. W wielu firmach z konieczności zmieni się także podejście do zatrudnianych osób. „Kandydaci wymagają od przedsiębiorców transparentności. Nie akceptują sytuacji, kiedy obiecuje się świetne warunki pracy i rozwoju, które później są niespełniane” – stwierdza rozmówczyni.

Zmianie ulegną również trendy dotyczące form zatrudnienia i współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Popularniejsze staną się wolne zawody oraz praca na zlecenie. Chętniej będziemy też współpracować z kilkoma firmami, niż decydować się na długoletni związek z jedną.

Analitycy zauważają ponadto, że niektórych specjalistów zaczyna brakować. „Wielu firmom będzie trudniej znaleźć dobrych pracowników. Z takim problemem zmaga się już np. branża IT” – zaznacza Izabela Bartnicka.

Źródło: InfoWire.pl