Firmowe ubezpieczenie grupowe

Posiadając firmę musimy dbać o swoich pracowników. Oczywiście wypełnić musimy wszystkie podstawowe obowiązki wobec nich, ale również dobrze jest, jeżeli nasze działania nieco wykraczają poza wszystko to, co zawierają rozmaite ustawy regulujące prawo pracowników. Doskonałym rozwiązaniem jest zakupienie ubezpieczenia grupowego dla naszych pracowników i przy okazji dla siebie samych.

W niektórych branżach jest to wręcz czynność wskazana, która zapewni wszystkim naszym pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w pracy.

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

- oferta skierowana wyłącznie do firm.

- możliwość dopasowania szeregu pakietów ubezpieczeniowych wedle potrzeb właściciela firmy.

- opieka medyczna w najlepszych placówkach medycznych zarówno dla pracowników, jak i ich rodzin.

- pakiet badań laboratoryjnych i diagnostycznych

- w razie chorób leczenie w warunkach wyższych niż standardowe w prywatnych oddziałach szpitalnych.

- brak ponoszonych kosztów przez naszych pracowników za większość wizyt lekarskich.

Centra usług we Wrocławiu - ile zatrudniają ludzi?

We Wrocławiu w sektorze usług dla biznesu pracuje niemal 24 tys. osób. Więcej mają tylko Kraków i Warszawa.

O tej branży - używając angielskich skrótów - mówi się BPO lub SSC. To od słów Business Process Outsourcing lub Shared Services Centers. Te pierwsze to centra outsourcingu, które na zlecenie różnych firm realizują określone usługi, np. księgowość.

Drugie to tzw. centra usług wspólnych. Powstają wtedy, kiedy duża, międzynarodowa korporacja, postanowi wydzielić np. dział księgowości i zamiast zatrudniać księgowych we wszystkich oddziałach, tworzy jedno wielkie centrum obsługujące wszystkie kraje.

Trzecie miejsce w kraju

We Wrocławiu swoje centra usług biznesowych mają takie firmy jak np.: EY (kiedyś Ernst & Young), Parker Hannifin, Viessmann, IBM, Dolby, BNY Mellon, HP czy szwajcarski bank Credit Suisse. Na początku roku brytyjski "Financial Times" opublikował raport, w którym nasze miasto zajęło wysokie, szóste miejsce w globalnym zestawieniu miast rynków wschodzących. Brytyjczycy przyznali nam także trzecią lokatę wśród dużych ośrodków pod względem dobrych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

We Wrocławiu w sektorze usług dla biznesu pracuje niemal 24 tys. osób. W Krakowie, który jest pod tym względem liderem - 36 tys. Między naszymi miastami jest jeszcze Warszawa, druga w stawce.

Niemal pewne jest, że te liczby wkrótce jeszcze wzrosną. Tylko w zeszłym roku firmy z tej branży otworzyły bowiem w Polsce 22 tys. nowych miejsc pracy. Zgodnie z danymi organizacji ABSL, zrzeszającej najważniejszych inwestorów tego sektora, za pięć lat będzie ona zatrudniać u nas co najmniej 250 tys. pracowników. Już teraz sektor BPO stanowi największą grupę wśród bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. - W kraju działa obecnie aż 356 inwestorów z całego świata - mówi Jacek Levernes, prezes ABSL.

Zatrudnienie rośnie

- Zaczęliśmy budować wrocławskie centrum już w 2007 r., jednak firma najbardziej dynamicznie rozwijała się w ciągu ostatnich trzech lat. W 2012 r. pracowało u nas zaledwie 800 osób. Dziś jest ich aż 3800, a wciąż się rozbudowujemy i prowadzimy rekrutację. Niedługo będziemy świętować przyjęcie do pracy czterotysięcznego pracownika - opowiada Bartosz Poździk, dyrektor operacyjny w Credit Suisse we Wrocławiu. Szwajcarski bank zajmuje w mieście trzy lokalizacje: w biurowcach Grunwaldzki Center przy rondzie Reagana, Green Day przy ul. Szczytnickiej i Silver Forum przy ul. Strzegomskiej.

Raport z outsourcingu kadrowo-płacowego w Polsce.

Firma Ankieter przeprowadziła ankietę internetową wśród 400 polskich przedsiębiorców korzystających z outsourcingu kadrowo-płacowego. Na tej podstawie został przygotowany raport, który ma określić sens, zalety i wady przekazywania kadr i plac do firm zewnętrznych.

Z badania wyraźnie wynika, że najczęściej outsourcowane są płace. W dalszej części kadry i co się z tym łączy archiwizacja dokumentów oraz ich elektroniczny obieg.

Główną przyczyną, dlaczego polskie firmy decydują się na outsourcing kadr są oszczędności, skupienie się na właściwej działalności przedsiębiorstwa oraz zdobycie zasobów, które aktualnie nie są dostępne w firmie.

Z badania jednoznacznie wynika, że firmy obawiają się uzależnienia od firmy zewnętrznej oraz tego, że nie uzyskują zakładanych wcześniej obniżek kosztów przy wprowadzeniu outsourcingu kadr i płac. Pierwotne prognozy szybkiej obniżki wydatków często skonfrontowane są z brutalną rzeczywistością, w której niska jakość obsługi idzie z wysokimi kosztami.

Na szczęście takich niezadowolonych firm jest bardzo mało, a firmy kadrowo-płacowe, które świadczą usługi w tej branży szybko dopasowują się do zmieniających warunków i na tyle obniżają koszty swojej działalności przy równoczesnej wysokiej jakości świadczonych usług, że outsourcing kadrowo-płacowy z roku na rok zyskuje popularność.