Property Forum: Polska na mapie inwestycji

propertyforumPolsce potrzebna jest kultura innowacyjności; skumulowana, wysokiej klasy wiedza, narzędzia do jej przetwarzania i odpowiednia instytucjonalna ochrona – przekonywali eksperci, w tym szef PAIiIZ Bartłomiej Pawlak podczas Property Forum. Debata odbyła się 26 września w Warszawie.

Eksperci podjęli próbę zidentyfikowania mocnych i słabych stron Polski, jako lokalizacji dla inwestycji – zarówno zagranicznych, jak i polskich, o których wzrastającym znaczeniu przypomniał prezes Bartłomiej Pawlak. – Na przykładzie inwestora z portfela PAIiIZ – Mlekovity – widzimy coraz silniejszy trend wchodzenia polskich firm w rolę inwestorów – mówił szef Agencji. Chcemy, aby w Polsce nie różnicowano kapitału na polski i zagraniczny. Zależ nam, żeby wszyscy inwestorzy mieli w Polsce doskonałe warunki do inwestowania – tłumaczył decyzję wzmacniania pozycji polskich inwestycji w działalności PAIiIZ.

Mówiąc o trendach, prezes Pawlak wspomniał również o tym, że nasz kraj wybierają coraz częściej firmy zagraniczne, które, patrzą na Polskę globalnie. – Postrzegają państwo polskie nie tylko jako miejsce produkcji i outsourcowania usług, ale też jako atrakcyjny rynek dystrybucji i bazę do prowadzenia międzynarodowego handlu – ocenił Bartłomiej Pawlak. – Dlatego nowa strategia Agencji zakłada m.in. zachęcanie inwestorów zagranicznych do mocnego wiązania się z polską strefą biznesową i szukania na miejscu dostawców, poddostawców i innych partnerów – zaznaczył.

W porównaniu z Czechami, Polska jest mniej nasycona projektami inwestycyjnymi – tłumaczył Peter Becar MD CEE w P3 Logistic Parks. Oznacza to większą dostępność gruntów inwestycyjnych oraz pracowników. Jednak zdaniem Dominiki Bettman prezes ds. finansowych, Simens, jakość polskiej kadry pozostawia jeszcze wiele do życzenia.  W jej opinii,  sytuacja ta jest efektem małej elastyczności systemu kształcenia. – Z naszych obserwacji wynika, że nowy pracownik dopiero po półtora roku pracy w pełni wdraża się w postawione przed nim obowiązki – mówi Bettman. 

Eksperci zwracali również uwagę na fundamentalną kwestię stabilności, jako kluczowego czynnika w decyzjach inwestycyjnych. Zgodni byli, że stabilność polityczna, a przede wszystkim ciągłość prawna mają tu największe znaczenie. – Zmiana warunków prawnych jest wyjątkowo dotkliwa dla inwestorów, którzy są w trakcie procesu inwestycyjnego, a także tych, którzy właśnie ponieśli koszt wdrożenia inwestycji – przekonywał ekonomista Janusz Jankowiak.

Źródło: PAIiIZ

Share