Programy referencyjne jako mechanizm pozyskiwania kandydatów do pracy

Nasz serwis BPOPortal.pl rozpoczyna współpracę z Kancelarią Raczkowski Paruch. Nasz nowy partner będzie podejmował aspekty prawa pracy oraz HR będące nieodłącznym elementem występującym w branży BPO. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem dotyczącym Programów referencyjnych jako mechanizm pozyskiwania kandydatów do pracy.

Sektor BPO coraz prężniej rozwija się w Polsce, a wraz z jego rozwojem rośnie zapotrzebowanie na pracowników, w szczególności tych posiadających unikalne kwalifikacje. Jednym ze sposobów na pozyskanie kandydatów do pracy jest polecanie przez inne osoby, Działa to zwykle w taki sposób, że aktualni pracownicy lub inne osoby, takie jak np. klienci pracodawcy, polecają kandydatów do pracy. Pracodawcy zdają się tym samym na osoby, które znają specyfikę branży, w której pracują i dysponują kontaktami do wykwalifikowanych specjalistów. To jednak rodzi liczne wątpliwości praktyczne.

Wątpliwości te dotyczą w szczególności przetwarzania danych osobowych polecanych kandydatów do pracy. Poprzez koleżeńskie polecanie znajomych, dochodzi do udostępnienia ich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy, a następnie do przetwarzania tych danych przez tego pracodawcę, zwykle bez zgody, a niejednokrotnie również bez wiedzy samych zainteresowanych. Powstaje pytanie, czy pracownik może przekazać swojemu pracodawcy nazwisko i dane kontaktowe kolegi, którego poleca jako kandydata do pracy, a z drugiej strony, czy pracodawca może te dane wykorzystać, aby skontaktować się z taką osobą? Chodzi tutaj o etap poprzedzający pozyskiwanie danych od kandydata do pracy w rozumieniu art. 22(1) par. 1 k.p. Zarekomendowana osoba jest bowiem tylko potencjalnym kandydatem do pracy. Dopóki sama nie zgłosi się jako kandydat, nie można zatem powoływać się na wspomniany art. 22(1) par. 1 k.p.

Aby uniknąć wątpliwości, pracownik rekomendujący powinien uzyskać pisemną zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych osobowych, a w szczególności na ich wykorzystanie przez pracodawcę. Można również zmodyfikować nieznacznie cały mechanizm polecenia kandydatów, w taki sposób, że to osoba zainteresowana zgłasza swoją kandydaturę do pracy, z powołaniem się na osobę pracownika, który przekazał jej informację o miejscu pracy i polecił do pracy.

Powyższe warto uregulować w przepisach wewnątrzzakładowych, w formie regulaminu – programu referencyjnego, regulującego zasady pozyskiwania kandydatów do pracy w opisany powyżej sposób, w tym w szczególności zasady przetwarzania ich danych osobowych. Zasady udziału w programie referencyjnym powinny zostać wyraźnie uregulowane, w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pracowników, a następnie podane do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy (np. poprzez korespondencję e-mailową lub przy wykorzystaniu tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie zakładu pracy). Możliwość wzięcia udziału w programie powinna być zapewniona na jednakowych zasadach każdemu pracownikowi. Do regulaminu regulującego zasady udziału w programie warto również załączyć wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych potencjalnego kandydata do pracy. Można posiłkować się w tym zakresie treścią art. 22(1) par. 1 k.p.

Robert Stępień, radca prawny z kancelarii Raczkowski Paruch

Marta Zalewska, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Share