BPO i SSC w Europie Środkowo – Wschodniej – stan obecny i największe wyzwania

0W hotelu Sofitel Victoria w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa (6-7 października 2016 r.) konferencja „Mazars CEE Business Forum. BPO and SSC in Central Europe: at the cross-roads of internal and external resources”, której celem jest prezentacja aktualnej sytuacji tego sektora rynku. Organizatorem wydarzenia jest międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars.

Jest to pierwsza edycja regionalnej konferencji, której tematem będą BPO i SSC w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem warszawskiego spotkania jest wymiana doświadczeń firm z Europy Zachodniej, które rozważają inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności myślą o utworzeniu w Polsce i regionie swoich BPO i Centrów Usług Wspólnych (SSC), z firmami które już taki plan zrealizowały oraz z dostawcami usług outsourcingowych. Program wydarzenia obejmie prezentację sektora outsourcingowego w naszym regionie z uwzględnieniem jego atrakcyjności na tle reszty świata oraz prezentację tego sektora w Polsce i Rumunii – krajach, w których rozwija się on najbardziej dynamicznie. W trakcie konferencji odbędą się między innymi dwa panele dyskusyjne dotyczące BPO i SSC, w których wezmą udział przedstawiciele branży outsourcingowej. Będzie także miała miejsce dyskusja dotycząca globalnych i lokalnych aspektów compliance w outsourcingu. Na uwagę zasługują również dwa praktyczne case study dotyczące tworzenia centrów usług wspólnych oraz dedykowanych rozwiązań IT.

„Polska jako wiodący kraj Europy Środkowo-Wschodniej w sektorze BPO i SSC jest naturalnym miejscem do zorganizowania tego wydarzenia. Chcemy, aby stało się ono platformą wymiany doświadczeń między firmami, które są już tu obecne, a tymi, które planują dopiero wejść na polski rynek. Za inwestowaniem w Europie Środkowo-Wschodniej przemawia bliskość zarówno geograficzna, jak i kulturowa, a także członkostwo w Unii Europejskiej, stabilna sytuacja ekonomiczna oraz dobry system edukacji, zapewniający firmom wykształconych i wykwalifikowanych, wielojęzycznych pracowników. Informacje zwrotne, które otrzymujemy od wielu naszych klientów, potwierdzają, że istnieje wyraźne zapotrzebowanie na tego typu forum, które pomogłoby firmom w pełni wykorzystać możliwości, jakie ten region ma do zaoferowania.” – mówi Erick Gillier, partner w grupie audytorsko-doradczej Mazars, odpowiedzialny globalnie za outsourcing  i rozwiązania księgowe.

„Jesteśmy w pełni przekonani, że nadal warto stawiać na inwestycje w sektorze BPO. Sukces Polski na tym polu w ciągu ostatnich 25 lat i wynikająca z tego pozytywna zmiana jej wizerunku przez zagranicznych inwestorów jest tego najlepszym dowodem. Potwierdza to też wiele zrealizowanych projektów naszych klientów, którym doradzaliśmy w tym zakresie.” – podsumowuje Michel Kiviatkowski, partner zarządzający w grupie audytorsko-doradczej Mazars w Polsce.

Wśród prelegentów konferencji znajdują się m.in.:

  • Armand Angeli – Prezes IAFEI, EMEA, Prezes DFCG International , Przewodniczący DFCG Shared Services & Outsourcing Committee (International Association of Financial Executives Institutes oraz Francuskie Stowarzyszenie Dyrektorów i Kontrolerów Finansowych objęło też patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem)
  • Frédéric Bleuse – CFO Southern & Western Europe, Regus
  • Teresa Rondomańska – Leanergy Director in FiSS Global Finance Shared Services, Finance, Control-Legal Affairs – Schneider Electric
  • Iain Batty – Partner, Head of Commercial Regulatory and Disputes Practice in CEE, CMS Cameron McKenna
  • Balázs Tóth – Senior Director, GBS Controller, Viacom International Media Networks
  • Marcin Nowak – Head of ABSL Silesia, Delivery Centre Director Eastern Europe, Cap Gemini

Do udziału w konferencji zaproszono w szczególności CEO, COO, CFO, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów ds. strategii, dyrektorów ds. outsourcingu i IT oraz szefów SSC i BPO z Europy
Środkowo-Wschodniej.

Partnerem głównym wydarzenia jest globalny dostawca oprogramowania i rozwiązań IT dla firm – Exact. Partnerem jest także międzynarodowa kancelaria prawna CMS Cameron McKenna. Patronat nad wydarzeniem objęły ABSL, DFCG, IAFEI, Fundacja ProProgressio oraz bilateralne Izby Handlowe: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) i Skandynawska Izba Gospodarcza (SPCC).

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej Mazars w Polsce.

Zapraszamy także do obejrzenia video promującego konferencję.

Szczegółowe informacje dostępne na: www.mazars.pl

Share