Walter Herz skomercjalizuje EQ2

Firma doradcza Walter Herz została wiodącym agentem, odpowiedzialnym za komercjalizację powierzchni w warszawskim biurowcu EQ2

Zespół Walter Herz jest odpowiedzialny za komercjalizację powierzchni biurowych i usługowych inwestycji EQ2, powstającej na bliskiej Woli, która jest najdynamiczniej rozwijającym się obszarem w Warszawie. Do zadań firmy należy m.in. opracowanie strategii wynajmu, kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskiwania najemców, a także koordynowanie działań promocyjnych i marketingowych, które towarzyszą realizacji projektu.

Inwestycja, należąca do Grupy Waryński, zlokalizowana jest u zbiegu ulicy Wschowskiej i Juliana Konstantego Ordona w Warszawie. Kameralny biurowiec powstaje na terenie szybko rozbudowujących się warszawskich Odolan, w sąsiedztwie budynku EQlibrium, który zyskał już uznanie najemców. Ośmiopiętrowy biurowiec zaoferuje ponad 4300 mkw. powierzchni użytkowej oraz 36 miejsc postojowych usytuowanych na dwóch kondygnacjach podziemnych, w tym także możliwość wydzielenia pomieszczeń magazynowych.

– EQ2 to nasza, kolejna inwestycja biurowa w tej części Warszawy, która z sukcesem łączy jakość i wygodę. Nowy biurowiec klasy A świetnie wpisuje się w krajobraz okolicy, która zyskuje coraz bardziej biznesowy charakter. Otoczenie budynku, pobliskie usługi dodatkowe i znakomita lokalizacja to z pewnością duży atut dla firm, które zdecydują się ulokować w EQ2 swoje siedziby. Objęcie wykończonej zgodnie z wymaganiami najemców powierzchni będzie możliwe już w marcu 2021 roku – mówi Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński SA. Grupa Holdingowa.

– Podobnie, jak biurowiec EQlibrium, nowy projekt Grupy Waryński charakteryzuje duża dbałość o detal oraz najwyższą jakość wykonania. Stąd EQ2 cieszy się zainteresowaniem ze strony najemców, co pokrywa się także ze strukturą  popytu notowaną w mieście. Z naszych zestawień wynika, że zapotrzebowanie na biura w tej części Warszawy znacznie przewyższa nową podaż. Jestem przekonany, że tak unikalny projekt, jakim jest EQ2 będzie stanowił doskonałą alternatywę dla lokalizacji ściśle centralnych. Butikowy profil budynku i układ powierzchni na poszczególnych piętrach daje szansę na znalezienie optymalnego rozwiązania, zarówno dużym, jak i mniejszym firmom – przyznaje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz. 

EQ2 dysponuje także powierzchnią przeznaczoną pod usługi, mieszczącą się na parterze budynku, dla której nie został dotąd wybrany rodzaj usług. Przestrzeń usługową, główne wejście do biurowca i wjazd do garażu zaprojektowany został od strony ulicy Wschowskiej. Od strony ulicy Ordona zaaranżowana została zieleń, elementy małej architektury oraz przejścia piesze.

Lokalizacja jest niewątpliwie jedną z głównych zalet projektu, który usytuowany jest w okolicy Dworca Zachodniego i otwartej niedawno stacji II linii metra. Budynek EQ2 położony jest w pobliżu największych, warszawskich arterii komunikacyjnych – ulicy Kasprzaka, alei Prymasa Tysiąclecia i alei Jerozolimskich. Port lotniczy Warszawa Okęcie znajduje się w odległości 11 km od biurowca. Około 2 km od budynku, przy ulicy Prądzyńskiego zlokalizowane jest natomiast Warszawskie Centrum EXPO XXI.

Inwestor zadbał także o proekologiczne rozwiązania. EQ2 będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Very Good. Planowane działania proekologiczne obejmują również rozmieszczenie uli miejskich na zielonej części dachu budynku oraz opiekę nad pszczołami.

źródło: Informacja prasowa.


Walter Herz to commercialize EQ2

Walter Herz consulting company has become a leading agent responsible for commercialization of space in EQ2 office building in Warsaw

Walter Herz team is responsible for the commercialization of the office and commercial space of the EQ2 investment, which is being developed in the district of Wola, adjacent to the city center, which is the most dynamically developing area in Warsaw. The company’s tasks include developing a rental strategy, comprehensively conducting the process of acquiring tenants, as well as coordinating promotional and marketing activities that accompany project implementation.

The investment, which belongs to Waryński Group, is located at the intersection of Wschowska and Juliana Konstantego Ordona streets in Warsaw. The intimate office building is being built in the rapidly expanding Warsaw area of Odolany, in the vicinity of EQlibrium building, which has already gained the recognition of tenants. The eight-storey office building will offer over 4300 sq m. of space and 36 parking spaces located on two underground floors, including the possibility of assigning storage rooms.

– EQ2 is another one of our office investments in this part of Warsaw, which successfully combines quality and comfort. The new A-class office building fits perfectly into the surrounding landscape, which is becoming more and more business-like. The surroundings of the building, close-by additional services and an excellent location are certainly a big advantage for companies that decide to locate their headquarters in EQ2. Acquisition of space finished in accordance with the requirements of tenants will be possible in March 2021 – says Bogdan Borkowski, the CEO of Waryński SA. Grupa Holdingowa.

– Similar to EQlibrium office building, the new project of Waryński Group is characterized by great attention to detail and the highest quality of workmanship. Hence, EQ2 enjoys interest from tenants, which also coincides with the demand structure visible in the city. Our listings show that the demand for offices in this part of Warsaw substantially exceeds the new supply. I am convinced that such a unique project as EQ2 will be an excellent alternative to strictly central locations. The boutique profile of the building and the layout of the space on each floor gives a chance to find the optimal solution for both large and smaller companies – admits Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO at Walter Herz.

EQ2 also has space for services, located on the ground floor of the building. The type of services has not yet been determined. The commercial space, the main entrance to the office building and the garage entrance have been designed to be located at Wschowska Street. Greenery, elements of small architecture and pedestrian crossings were arranged by Ordona Street.

The location is undoubtedly one of the main advantages of the project, which is located in the vicinity of Dworzec Zachodni Railway Station and the recently opened II line metro station. EQ2 building is located near the largest traffic arteries in Warsaw – Kasprzaka street, Aleja Prymasa Tysiąclecia street and Aleje Jerozolimskie street. Warsaw Chopin Airport is located 11 km from the office building, whereas Warsaw EXPO XXI Center is located about 2 km away from the building, at Prądzyńskiego street.

The investor also made sure to use environmentally friendly solutions. EQ2 will be BREEAM certified at level Very Good. Among the planned pro-ecological activities there are also distribution of city hives on the green part of the building’s roof and taking care of bees.

Source: Press release.

Share