Twoja kolej na karierę – Program Career Turn w UBS

Kobiety wracające do pracy po długiej nieobecności związanej z urlopami macierzyńskimi, niepełnosprawni, młodzi absolwenci szkół rozpoczynający karierę zawodową oraz osoby po 45. roku życia – to właśnie do nich skierowany jest program Career Turn przygotowany przez firmę UBS Kraków. Jego celem jest wprowadzenie uczestników do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy w sektorze BPO/SSC.

Według wyników badań Małopolskiego Urzędu Pracy, wskazane grupy społeczne w największym stopniu zmagają się z problemem wykluczenia na rynku pracy. Dzięki projektowi edukacyjnemu Career Turn przygotowanemu przez firmę UBS Kraków oraz Fundację Stella Virium, bez względu na wiek, płeć, sytuację życiową oraz wykształcenie, wszyscy zainteresowani mogą przekwalifikować się i rozwijać swoje umiejętności.

Edukacja pracowników i pracodawców

Program Career Turn skupia się na dwóch aspektach: przygotowaniu pracowników z grup społecznie wykluczonych do zatrudnienia w firmach w sektorze BPO/SSC oraz zwiększeniu świadomości u pracodawców. Organizatorzy proponują pakiet szkoleń uczestnikom, a dodatkowo chcą uwrażliwić zatrudniających, zwracając ich uwagę na istotny problem społeczny. Budowanie takiej świadomości pomoże w podobnych działaniach na szerszą skalę. Projekt spotkał się z zainteresowaniem środowiska wspierającego zarówno grupy wykluczone, jak i potencjalnych pracodawców.

 

Rejestracja do Career Turn

Rejestracja do programu Career Turn rozpocznie się w kwietniu. Można jej dokonać przez stronę internetową www.stellavirium.org, gdzie zainteresowani mogą się zgłosić jako kandydaci i kandydatki do programu. Wśród rozpatrywanych kryteriów, ustalonych wspólnie z Fundacją Stella Virium, znajdą się umiejętności techniczne, jezykowe oraz te związane z kompetencjami miękkimi.

W pierwszej turze programu firma UBS oraz Fundacja Stella Virium chcą zaproponować współpracę dziesięciu osobom, żeby sprawdzić, czy założenia, plan szkoleniowy oraz potrzeby biorących udział są odpowiednio dopasowane do potrzeb powracających na rynek pracy. Wnioski wyciągnięte z pierwszej edycji pozwolą nam dopracować kolejne, ponieważ już na tym etapie wiemy, że Career Turn nie będzie jednorazowym działaniem, ale projektem cyklicznym – podkreśla Aneta Pilch z UBS Kraków.

Praktyczna wiedza, niezbędne umiejętności

Pakiet szkoleń dla uczestników programu Career Turn został przygotowany na podstawie analizy realnych oczekiwań pracodawców względem zatrudnianych osób. Zgromadzone wnioski na temat tych wymagań pozwoliły opracować plan edukacji złożony z trzech modułów, z których każdy akcentuje inny zakres kwalifikacji. Pierwszy wiąże się z takimi umiejętnościami, jak praca z komputerem albo obsługa pakietu Microsoft Office oraz poczty elektronicznej. Druga część to szkolenia z zakresu komunikacji: umiejętności miękkich, a także partnerstwa w grupie. Trzeci filar programu stanowią wiadomości związane z praktycznymi aspektami pracy. Osoba, która ukończy program Career Turn, powinna dobrze odnajdować się w środowisku firmowym, rozpoznawać struktury organizacyjne, znać podstawowe zasady pracy w sektorze BPO/SSC. Program ma na celu dostarczyć uczestnikom niezbędnych kompetencji wymaganych na rynku pracy oraz przełamywać stereotypy związane z grupami wykluczonymi społecznie.

Źródło informacji i logo: Informacja Prasowa.

UBS Kraków Sp. z o.o.

Firma UBS istnieje od ponad 150 lat, działa w ponad 50 krajach (włączając najważniejsze ośrodki finansowe) i zatrudnia ok. 62 tysiące pracowników. Główne siedziby UBS znajdują się w Zurychu i Bazylei w Szwajcarii. Firma UBS świadczy usługi bankowości prywatnej oraz korporacyjnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych na całym świecie. UBS Kraków Sp. z o.o. to jeden z dwóch hubów międzynarodowej korporacji UBS, z główną siedzibą w Kraków Business Park w Zabierzowie koło Krakowa. Od 2007 roku pełni on ważną rolę w realizacji strategii firmy, której celem jest osiągnięcie i utrzymywanie pozycji lidera wśród instytucji finansowych na świecie. Obecnie krakowska jednostka zatrudnia około 1000 osób, podzielonych na zespoły ściśle współpracujące z innymi oddziałami firmy na całym świecie, i prowadzi działalność w obszarach: Operations, Finance, HR, Legal, Compliance, Risk and Risk Control, IT, Data Services, Process Excellence oraz Project Management. Poza krakowskim biurem UBS firma jest obecna w Polsce poprzez przedstawicielstwo UBS AG oraz biuro bankowości inwestycyjnej w Warszawie.

Więcej informacji na temat UBS Kraków Sp. z o.o. na www.ubs.com/polandcareers

 

Więcej informacji udzielają:

Małgorzata Szoka                                                    

Director Internal & External Communications             

UBS Kraków Sp. Z o.o.                                        

tel. 12 399 70 27                                                  

tel. kom. 723 700 372                                          

malgorzata.szoka@ubs.com

Katarzyna Kurowska-Loedl

Senior PR Specialist

S4 PR

tel. 12 295 44 44

tel. kom. 602 387 809

katarzyna.kurowska-loedl@s4.pl

Share

Dodaj komentarz