Trendy HR w sektorze BPO/SSC – Wyniki badania ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze BPO/SSC – Wyniki badania ManpowerGroup.

ManpowerGroup jako światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwiązania, które pomagają firmom i kandydatom odnieść sukces w szybko zmieniającym się świecie pracy. Firma prowadzi od wielu lat badania rynku pracy – w 1962 r. rozpoczęła publikację raportu „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, od siedmiu lat przeprowadza coroczne, globalne badanie „Niedobór talentów”. Aktualnie badania ManpowerGroup prowadzone są w 42 krajach na próbie blisko 66 000 pracodawców.

Celem tych działań jest lepsze poznanie świata pracy i komunikowanie trendów, które mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa jak i na osoby szukające pracy. ManpowerGroup od wielu lat wspiera największe centra usług biznesowych, w Polsce i na świecie, w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów. Firma oferuje także, poprzez ManpowerGroup Solutions, usługi outsourcingu procesów i funkcji dla firm, które w poszukiwaniu innowacyjności usprawniają swoje działania.

ManpowerGroup jest także członkiem wspierającym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (Association of Business Service Leaders in Poland) Raport „Trendy w sektorze BPO/SSC” ma na celu lepsze poznanie tego prężnie rozwijającego się w Polsce sektora.

Ankieta została przeprowadzona po raz pierwszy. Celem badania było poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów firm BPO/SSC: największych wyzwań, kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognoz zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie, kwestii niedoboru talentów.

Do udziału w internetowym badaniu ManpowerGroup zostały zaproszone osoby odpowiadające za politykę personalną a także osoby zarządzające firmami działającymi w branży BPO/SSC. Ankieta, zawierająca 20 pytań, została przeprowadzona w formie on-line w okresie: 23.04 – 18.05.2012 r. W badaniu uczestniczyło 28 firm, które stanowią ponad 10% wszystkich przedsiębiorstw z sektora BPO/SSC działających w Polsce.1 Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na przedstawienie trendów w polityce HR firm z branży BPO/SSC.

Raport do pobrania tutaj: RAPORT

Źródło: HRNews.pl

Share

Dodaj komentarz