BPO (ang. Business Process Outsourcing)

BPO – ang. Business Process Outsourcing;  Jak podaje Wikipedia – BPO jest rodzajem/gałęzią/podzbiorem outsourcingu, polegającym na powierzeniu firmie zewnętrznej określonych funkcji czy procesów biznesowych. Pozostają one w ścisłym powiązaniu z czynnościami wykonywanymi wewnątrz firmy. Początkowo BPO ściśle wiązał się z firmami produkcyjnymi. Na przykład Coca-Cola Czytaj dalej…

Share