Program emerytalny – jak wybrać najlepszy?

pieniadze9Masz trzydzieści czy czterdzieści lat i nie myślisz jeszcze o swojej emeryturze? Warto jednak zastanowić się nad przyszłością – niestety, nowe zasady obliczania emerytur nie są dla nas łaskawe. Jak możemy dodatkowo się zabezpieczyć?

Szacuje się, że obecnie emerytura z ZUS oraz OFE wyniesie do 30-40 procent ostatniej pensji. Nawet jeśli zarabiamy obecnie około 2 500 złotych na rękę, nasza emerytura szacunkowo będzie wynosiła tylko około 1 000 złotych. W związku z tym warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, aby można było pokryć na starość swoje podstawowe potrzeby.

IKE oraz IKZE

Na emeryturę możemy oszczędzać z tak zwanym trzecim filarem, czyli IKE oraz IKZE – indywidualnymi kontami emerytalnymi. Służą one temu samemu, jednak te dwa produkty działają na innych zasadach.

Na IKE oraz IKZE możemy wpłacać pieniądze regularnie albo nieregularnie. Musimy jednak pamiętać o tym że obowiązują limity, które dla IKE wynoszą trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia na konkretny rok, natomiast dla IKZE to 1,2-krotność tego wynagrodzenia. W przypadku IKE nie mamy dodatkowych ulg, z kolei są one dostępne dla IKZE. Zarówno dla IKE, jak i dla IKZE nie musimy płacić podatku od zysków, tak zwanego podatku Belki.

Warto więc zapoznać się bliżej z tymi dwoma produktami, jeśli chcemy dodatkowo oszczędzać na emeryturę.

Fundusze inwestycyjne – także z ubezpieczeniem

Oprócz IKE oraz IKZE możemy oszczędzać też na inne sposoby – często bardziej elastyczne i na lepszych warunkach. Do wyboru mamy wiele firm inwestycyjnych, na przykład viennalife.pl, które dla swoich klientów mają różne programy oszczędnościowe.

W przypadku oszczędzania na emeryturę warto zwrócić uwagę na długoterminowe fundusze inwestycyjne, w tym na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które są produktem „dwa w jednym”, czyli łączą inwestycje w fundusz wraz z polisą na życie. Fundusze inwestycyjne możemy podzielić na te bezpieczniejsze, zrównoważone, a także agresywne. Warto pamiętać o tym, że im jesteśmy starsi, tym powinniśmy inwestować bezpieczniej, aby nie stracić posiadanego kapitału. W podjęciu decyzji pomogą pomóc eksperci z viennalife.pl.

Share