Podstawowe pojęcia w postępowaniu egzekucyjnym

egzekucyja-komorniczaFundamentalnymi pojęciami dotyczącymi postępowań egzekucyjnych, są: komornik, wierzyciel, dłużnik, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny oraz klauzula wykonalności. Warto znać definicję każdego z nich – w niektórych sytuacjach życiowych wiedza taka może się okazać niezbędna.

Kim jest komornik, wie pewnie każdy z nas, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest to funkcjonariusz publiczny, a nie urzędnik państwowy. Komornik sądowy jest niezawisły, podlega jednak ustawom i orzeczeniom sądowym (musi bowiem działać zgodnie z całkowitym poszanowaniem prawa) oraz prezesowi sądu rejonowego, przy którym wykonuje swoje obowiązki.

Posiadając odpowiedni tytuł wykonawczy, zaopatrzony klauzulą wykonalności, przeprowadza on procesy egzekucyjne. Ich celem jest ściągnięcie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Towarzyszą temu czynności dodatkowe takie, jak poszukiwanie majątku dłużnika, sporządzanie spisu stanu faktycznego, zabezpieczenie należności oraz ogłaszanie odpowiednich obwieszczeń sądowych. Wierzyciel to osoba prawna lub fizyczna, żądająca egzekucji prawnie należących się jej zaległości.

Podstawą prawną w takim przypadku jest tytuł wykonawczy. Należność, o której mowa to wierzytelność. Wierzyciel ma prawo skierować do wybranego komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzyciela i dłużnika łączy stosunek zobowiązaniowy. Dłużnikiem natomiast nazywamy osobę zobowiązaną do uregulowania należności na rzecz wierzyciela. Tytuł wykonawczy z kolei to tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności. Warto widzieć, że organy egzekucyjne nie mają prawa dociekać zasadności tego tytułu.

Czym wobec tego jest tytuł egzekucyjny? Najprościej rzecz ujmując jest to wyrok sądowy lub orzeczenie sądowe, a także inne akty i ugody. Dokument urzędowy, jakim jest tytuł egzekucyjny, dokładnie określa wierzyciela, dłużnika oraz wysokość roszczenia. Dodawana do tytułu egzekucyjnego klauzula wykonalności jest aktem sądowym, stwierdzającym zasadność przeprowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Artykuł przygotowała Kancelaria Komornicza we Wrocławiu wroclawski-komornik.pl

Share