Ocena bezpieczeństwa maszyn – jak wybrać firmę certyfikującą?

audytorGłównymi celami certyfikacji jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, udostępnianie klientom produktów o najwyższej jakości oraz wparcie firm z zakresu zarządzania i racjonalnego dysponowania zasobami. Ocena bezpieczeństwa maszyn spełnia wszystkie te kryteria i jest niezbędnym elementem do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak więc wybrać firmę, która będzie ją przeprowadzała?

Zadania firmy certyfikującej 

Ocena bezpieczeństwa maszyn przeprowadzana przez profesjonalną firmę ma za zadanie określenie konkretnych dla danego przedsiębiorstwa zagrożeń, w tym ich: 

  • identyfikację, 
  • analizę,  
  • ocenę, 
  • kontrolę,  
  • unikanie, 
  • minimalizowanie, 
  • eliminowanie. 

Przyczyny zagrożeń obejmują akty losowe (np. katastrofy naturalne), nieprzewidywalne zdarzenia, niewłaściwie przeszkolenie pracowników i nieodpowiednie dysponowanie zasobami, w tym chociażby energią.  

Ważne! Ocena bezpieczeństwa maszyn to także wykazanie zobowiązań prawnych i dostosowanie działalności firm do obowiązujących norm i standardów. 

Więcej informacji o tym, jakie dyrektywy i przepisy są brane pod uwagę w ocenie bezpieczeństwa maszyn, można znaleźć na stronie https://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we.  

Na co zwracać uwagę, wybierając jednostkę certyfikującą? 

Standardy przemysłowe 

Ocena bezpieczeństwa maszyn musi być przeprowadzona przez firmę, która spełnia standardy branżowe ustanowione przez organy do tego uprawnione.  

Wsparcie 

Jednostka certyfikująca musi w rzetelny sposób podejść zarówno do kontroli, jak i do przekazania informacji, które mogą pomóc w naprawianiu błędów. Ocena bezpieczeństwa maszyn może być więc traktowana jak długofalowa inwestycja, która w przyszłości uchroni przed znacznymi kosztami związanymi z nieszczęśliwymi wypadkami lub zastojami w produkcji. 

Share