Accenture Sp. z o.o. – Warszawa, Łódź

Accenture Sp. z o.o. – Warszawa, Łódź

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 236 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość wszystkich branż i procesów biznesowych oraz czerpiąc z obszernych badań nad najlepszymi firmami z całego świata, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub instytucją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2011 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 25,5 miliarda dolarów.

Nasza strategia “high performance business” oparta na doskonałej wiedzy z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu, pomaga naszym klientom podejmować największe wyzwania i zwiększać wydajność procesów biznesowych tak, aby mogli budować zrównoważony wzrost oraz wartość dla swoich klientów i akcjonariuszy.

Wykorzystując naszą znajomość rynku, bogatą wiedzę specjalistyczną i szerokie możliwości technologiczne, identyfikujemy nowe trendy gospodarcze oraz technologiczne, opracowując następnie innowacyjne rozwiązania, które pomagają naszym klientom na całym świecie:

 • Wchodzić na nowe rynki
 • Zwiększać przychody na rynkach, na których już funkcjonują
 • Usprawniać działalność operacyjną
 • Zwiększać efektywność i wydajność w procesach produkcji i usług

Współpracujemy na szeroką skalę z wiodącymi firmami i instytucjami rządowymi na całym świecie. Są to organizacje o zróżnicowanej wielkości, w tym 96 firm z listy Fortune Global 100 oraz ponad trzy czwarte firm z listy Fortune Global 500. Nasze zaangażowanie w satysfakcję klienta umacnia i pogłębia nasze relacje. Dla przykładu, ze 100 najlepszych klientów Accenture, w roku finansowym 2008 w oparciu o przychody, 99 jest naszymi klientami od co najmniej 5 lat, a 87 należy do naszych klientów od co najmniej 10 lat.

Do wielu atutów wyróżniających Accenture na rynku należą:

 • Obszerna wiedza rynkowa.
 • Szeroka i stale rozwijająca się oferta usług.
 • Doświadczenie w zakresie outsourcingu transformacji biznesowej.
 • Bogata historia innowacji technologicznych i ich implementacji, włącznie z naszymi nowatorskimi projektami badawczo-rozwojowymi, na które przeznaczamy około 300 milionów dolarów rocznie.
 • Zaangażowanie w długoterminowy rozwój naszych pracowników.
 • Sprawdzona i doświadczona kadra zarządzająca.

Nasze wartości tworzą kulturę organizacyjną i definiują charakter naszej firmy, nadając właściwy kierunek naszemu postępowaniu i podejmowanym decyzjom:

 • Mądre zarządzanie: tworząc szlak dla przyszłych pokoleń, działamy świadomie i odpowiedzialnie, wspieramy rozwój ludzi wszędzie tam gdzie jesteśmy obecni i dotrzymujemy obietnic danych wszystkim interesariuszom zarówno wewnątrz firmy, jaki i w otoczeniu Accenture.
 • Najlepsi ludzie: Staramy się przyciągać i rozwijać największe talenty, poszerzając horyzonty naszych ludzi i pielęgnując przekonanie, że obszar naszych możliwości jest nieograniczony.
 • Tworzenie wartości dla klientów: Poprawiamy wydajność biznesową naszych klientów, tworzymy długotrwałe, silne związki z korzyścią dla obu stron i koncentrujemy się na dążeniu do doskonałości.
 • Jedna globalna sieć: Wykorzystujemy potencjał naszego zespołu, aby konsekwentnie dostarczać wyjątkowo udane rozwiązania dla naszych klientów na całym świecie.
 • Szacunek dla indywidualności: Wysoko cenimy różnorodność, zapewniając interesujące i zdywersyfikowane środowisko rozwoju, traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
 • Spójność: Budujemy zaufanie przez odpowiedzialne zachowanie, działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zachęcamy do otwartej i szczerej debaty.

Rozwijając naszą wiedzę specjalistyczną z zakresu konsultingu i outsourcingu w oparciu o alianse i szeroki wachlarz możliwości, pomagamy klientom efektywnie rozwijać każdą gałąź swojej działalności, od planowania strategicznego po planowanie operacyjne. Ponad 236 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Kompleksowa znajomość branży i procesów biznesowych, szerokie zasoby globalne i sprawdzone doświadczenie transakcyjne, umożliwia Accenture angażować odpowiednich ludzi, umiejętności i rozwiązania technologiczne, aby pomóc klientom poprawić swoje osiągnięcia.

Oferty pracy: Praca w Accenture

Źródło: accenture.com

Share

Dodaj komentarz